Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2003/5445 E., 2004/1483 K.

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2003/5445 Karar No: 2004/1483 Tarih : 19.2.2004 İçtihat konusu: Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Davası Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 8.Ticaret Mahkemesi’nce verilen 30.12.2002 tarih ve 2002/156 – 2002/658 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalılar vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 17.02.2004 günde davacı avukatı ile […]