Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/790 E., 2006/2934 K.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas : 2005/790 Karar : 2006/2934 Tarih : 21.3.2006 İçtihat konusu: Marka Tecavüzü Nedeniyle Hükmedilecek Maddi Tazminatın Hesabı DAVA : Taraflar arasında görülen davada (İstanbul Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)nce verilen 21.09.2004 tarih ve 2001/1317 – 2004/517 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz […]