HGK KARARI: ALDATAN EŞİN SEVGİLİSİNİN RESMİ NİKAHLI EŞE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİ

T.C.YARGITAYHUKUK GENEL KURULUE. 2010/4-129K. 2010/173T. 24.3.2010• ALDATAN EŞİN SEVGİLİSİNİN RESMİ NİKAHLI EŞE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİ ( Davalının Dava Dışı Eşin Evli Olduğunu Bildiği Halde Duygusal ve Cinsel İlişki Kurduğu/Diğer Eşin Sosyal Kişilik Değerlerine Saldırı Olduğu – Aldatan Eşin Ölmesinin Sonucu Değiştirmeyeceği/Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Manevi Tazminata Hükmedileceği )• MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Dava Dışı Eş […]

Boşanma – Manevi Tazminat – Birlik Görevlerinin Yerine Getirilmemesi Manevi Tazminat Nedeni Değildir

Özet:Davacı kadın, boşanma ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Birlik görevlerinin yerine getirilmemesi manevi tazminat nedeni değildir. Kişilik haklarına saldırı teşkil edecek başkaca olayın varlığı da ispat edilmemiştir. Manevi tazminat talep etme koşulları oluşmadığından bu yöndeki talebin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİTarih: 21.1.2010 Esas: 2009/21597 Karar: 2010/1110  – 4721 […]

Ayıplı Mal Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Eşya Zararı Sosyal, Fiziki ve Kişilik Değerlerine Saldırıcı Ouşturacak Bir Eylem Olarak Kabul Edilemez

Özet:Davacı, ayıplı mal satışı nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararlarının tahsili talebinde bulunmuştur. Kişilik haklarının zarar görmesi halinde manevi zarar talep edilebilir. Kişilik hakları ise kişisel varlıkların korunması ile ilgilidir. Kişisel varlıklar, bedensel ve ruhsal tamlık ve yaşam ile nesep gibi insanın, insan olmasından güç alan varlıklar ya da kişinin adı, onuru ve sır alanı […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/21-53 E., 2008/107 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/21-53 E.,2008/107 K. İçtihat Özeti: İvazlar arasında açık bir nispetsizlik bulunması halinde ibranamenin makbuz niteliğinde bir belge olarak kabulü ile içeriğinde yazılı ödeme tutarının tespit edilecek tazminat miktarından indirilmesi gerekir. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Bakırköy 3. İş Mahkemesi)’nce davanın reddine dair verilen 11.07.2006 […]