Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2002/458 E., 2002/920 K.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas no. 2002/458 Karar no. 2002/920 Tarihi. 29.1.2002 İÇTİHAT ÖZETİ : Alacaklı kısmi dava açarken fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmuş ise, mahkemenin görevi dava edilen alacak miktarına göre değil, alacağın tamamına göre belirlenir. Davamızda, davacının almaya hak kazandığı tazminatın tamamı 6.208.723.764 liradır ve davacı fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmuştur. Bu durumda, […]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/790 E., 2006/2934 K.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas : 2005/790 Karar : 2006/2934 Tarih : 21.3.2006 İçtihat konusu: Marka Tecavüzü Nedeniyle Hükmedilecek Maddi Tazminatın Hesabı DAVA : Taraflar arasında görülen davada (İstanbul Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)nce verilen 21.09.2004 tarih ve 2001/1317 – 2004/517 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz […]