İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SOKMA

Daire:10 Tarih:2009 Esas No:2007/19976 Karar No:2008/937 Kaynak::YKD Haziran-2009 Sf : 1205 İlgili Maddeler:TCK 297 İlgili Kavramlar:İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SOKMA T.C.YARGITAY10. Ceza Dairesi Esas : 2007/19976Karar : 2008/937 Tarih : 23.01.2008 Özet :Sanığın eylemi, cezaevine uyuşturucu madde sokmaya kalkışmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarını oluşturduğundan, TCK.nun 44. maddesi gereğince […]

Uyuşturucu Madde Kullanma – Kullanmak için Uyuşturucu Bulundurma

Özet:Sanık, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yargılanmıştır. Hükümden sonra yürürlüğe giren TCK`nun 191. maddesindeki değişiklik uyarınca, uyuşturucu madde kullanmış sanık hakkında cezaya hükmedilmeden sadece tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği gibi ceza ile birlikte tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebilir. Hükümden sonraki değişiklik nedeniyle sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekir. YARGITAY 10.CEZA […]

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2006/4978 E., 2008/1717 K.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2006/4978 E., 2008/1717 K. İçtihat Özeti: İzinsiz kenevir ekmek ve kullanmak için esrar bulundurmak fiillerinin iki ayrı suç oluşturduğu, sanıkların yetiştirdiği kenevir miktarının kullanma sınırlarının üzerinde bulunduğu, sanıkların işledikleri eylemler ile ilgili davaların; gerek suç tarihinde yürürlükte olan 2313 sayılı yasa’nın 27, gerek hüküm tarihinde yürürlükte olan 4926 sayılı yasa’nın 30 […]

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2006/6343 E., 2008/274 K.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2006/6343 E., 2008/274 K. İçtihat özeti: Hükümden sonra yürürlüğe giren 5560 sayılı kanun ile değişik 5237 sayılı kanunun 191.ci maddesinde; Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında öngörülen müeyyideler değişerek yeni müeyyideler getirildiğinden, sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunludur. İçtihat Metni : Kullanmak için uyuşturucu madde […]

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2007/20130 E., 2008/457 K.

Yargıtay 10.Ceza Dairesi 2007/20130 E., 2008/457 K. İçtihat Özeti: Afyon maddesinin 5237 saydı TCK’nın 188/4. maddesinde sayılan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olmadığı dikkate alınmalıdır. İçtihat metni: Uyuşturucu madde ticareti yapmak  suçundan sanık Haluk hakkında İSTANBUL  10.Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda 03.05.2007 tarih ve 2006/269 esas, 2007/113 karar sayı ile  mahkumiyet kararı verildiği; hükmün sanık […]