Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2007/10866 E., 2008/1498 K.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi 2007/10866 E.,2008/1498 K. İçtihat özeti: 5252 sayılı kanunun 9/3. maddesine göre, önceki yasa ile sonraki yasanın tüm hükümlerinin somut olaya uygulamasının ayrı ayrı yapılması ve oluşacak sonuca göre lehe yasanın belirlenmesi gerekir.   İçtihat Metni : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü: Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak; […]

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2006/11196 E., 2008/136 K.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi 2006/11196 E.,2008/136 K. İçtihat Özeti: Sanığın kardeşinin eşine attığı tüpün küçük mağdurun kafa kemiğinde yaşamsal tehlike oluşturacak ve hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyen kırığa neden olması eyleminde, piknik tüpünün fiilen saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli silahtan olup olmadığı araştırıldıktan sonra eylem için öngörülen müeyyideler karşılaştırılarak lehe olan kanun belirlenmelidir.   İçtihat Metni […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2007/4862 E., 2008/317 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2007/4862 E., 2008/317 K. İçtihat: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1)4.1.2000 tarihli […]