Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/5458 E., 2008/1122 K.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/5458 E., 2008/1122 K. İlgili Kavramlar o HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT o USULİ KAZANILMIŞ HAK İçtihat Özeti: İlk bilirkişi raporunda karşı davacının 5/8 kusurlu kabul edilip, davacı vekilinin de bu kusur oranını kabul etmesi usuli kazanılmış hak oluşturacaktır. Bu kabule rağmen sonradan alınan ve karşı davacıyı 6/8 kusurlu kabul eden raporun […]