Suça sürüklenen çocuk tarafından işlenen hırsızlık suçu

Suça sürüklenen çocuk tarafından işlenen hırsızlık suçu ve işyeri dokunulmazlığının ihlali Yargıtay 2. Ceza Dairesi kararı Dosya no: 2014/20149 E. , 2016/505 K. Tebliğname No : 2 – 2013/148026 MAHKEMESİ : Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 13/12/2012 NUMARASI : 2012/610 (E) ve 2012/922 (K) Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1-Suça sürüklenen çocuk hakkında işyeri dokunulmazlığının […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2008/137 E., 2008/1671 K.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2008/137 E.,2008/1671 K. İçtihat Özeti: Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde, bu kararı kaldırma görevi Aile Mahkemesi’ne aittir. Korunma kararının kaldırılması davasının, hakkında korunma kararı alınmış çocuğa, çocuk ergin değilse yasal temsilcisine yöneltilmesi gerekir.   İçtihat Metni : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen […]