DOLANDIRICILIK ( Sözleşmede Yazılı Konutun Teslim Edilmemesi )

Özet: Suça konu sözleşmelerde yazılı yerlerin kime ait olduğu, şikayetçiye gösterilen yerlerle aynı yer olup olmadığı, sanıklar tarafından herhangi bir inşaat yapılıp yapılmadığı, sözleşmede taahhüt edilen daireleri yapma gücünün bulunup bulunmadığı, usulünce araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. TCK.157Y11CD 10.02.2010 E.2009/3994 – K.2010/672 DAVA VE KARAR: Şikayetçinin, … İnşaat Tic. Ltd. Şti.nden 11.04.2001 tarihli […]