Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/2593 E., 2008/7912 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/2593 KararNo : 2008/7912 Tarih : 05.06.2008 içtihat konusu: Kısmen Reddedilen Davada Davalı Lehine Avukatlık ücretine hükmedilmesi hakkında içtihat. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istenilmekle dosya […]