AVUKATLIK KİMLİĞİ – HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Daire:4 Tarih:2010 Esas No:2009/12689 Karar No:2010/8574 Kaynak: İlgili Maddeler:AV.K. 9 BK. 49 İlgili Kavramlar:AVUKATLIK KİMLİĞİ – HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI -MANEVİ TAZMİNAT • HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat – Banka Görevlilerinin Söz ve Eylemlerinin Avukat Olan Davacının Meslek ve Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturması )• MANEVİ TAZMİNAT ( Banka Görevlilerinin […]

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Sanığın Kişilik Özellikleri ile Duruşmadaki Tutum ve Davranışına Göre Hüküm Mahkemesince Değerlendirilip Karara Bağlanmalıdır

Özet:Sanık, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçundan yargılanmıştır. Sanığın cezalandırılmasına ilişkin hükmün verilmesinden sonra yapılan yasal değişiklik ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmış ve uygulama alanı genişletilmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken sanığın kişilik özelliklerinin ve duruşmadaki tutum ve davranışlarının dikkate alınması gerekmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilirken […]

Ayıplı Mal Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Eşya Zararı Sosyal, Fiziki ve Kişilik Değerlerine Saldırıcı Ouşturacak Bir Eylem Olarak Kabul Edilemez

Özet:Davacı, ayıplı mal satışı nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararlarının tahsili talebinde bulunmuştur. Kişilik haklarının zarar görmesi halinde manevi zarar talep edilebilir. Kişilik hakları ise kişisel varlıkların korunması ile ilgilidir. Kişisel varlıklar, bedensel ve ruhsal tamlık ve yaşam ile nesep gibi insanın, insan olmasından güç alan varlıklar ya da kişinin adı, onuru ve sır alanı […]