Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2001/12562 E., 2002/1209 K.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas no : 2001/12562 Karar no: 2002/1209 Tarih : 07.02.2002 İçtihat konusu: Kira Bedelini Tespit Yetkisinin Kiralayana Verilmesi ve iyiniyet Kuralı DAVA : Taraflar arasındaki tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı […]