İtirazın İptali ve Tahliye – Sözleşme ya da Yazılı Belge Bulunmadığı Durumda Kira Miktarının İspatı

Özet: Davacı, sözlü kira sözleşmesine istinaden davalı hakkında icra takibi yaparak ödenmeyen kira bedellerinin tahsili talebinde bulunmuştur. Davalı, kira bedellerinin bir kısmını bankaya bir kısmını da elden ödediğini ileri sürerek aleyhindeki icra takibine ibraz etmiştir. Kira miktarını kanıtlama yükümü kiralayana aittir. Dosya kapsamından, kira ilişkisinin varlığı ve kira başlangıcındaki miktar konusunda uyuşmazlık olmadığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık, […]

Çatıya Konulan Reklam Panosuna İlişkin Kira Sözleşmesinde İmzası Bulunan Yöneticinin Ayrıca Yetki Almamış da Olsa Bu Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıkta Taraf Sıfatı Vardır

Özet:Dava, apartman çatısına konulan reklam panosu için kararlaştırılan kira bedelinin uyarlanması ve tahsili talebine ilişkindir. Dosya kapsamından, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin apartman yöneticisi ile davalı şirket arasında yapıldığı anlaşılmaktadır. Yönetici tarafından imzalanan kira sözleşmesi taraflar arasında uygulanmıştır. Kira sözleşmesinde imzası bulunan yöneticinin, ayrıca yetki almamış da olsa sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkta taraf sıfatı bulunmaktadır. YARGITAY 13.HUKUK […]

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2007/10608 E., 2008/321 K.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2007/10608 E., 2008/321 K. İçtihat özeti: 6570 sayılı yasanın 7/ç maddesinde düzenlenen tadilat nedenine dayalı davalarda tahliyeye karar verilmesi için, yapılacak tadilatın esaslı ve imar amaçlı olması, tadilat esnasında kiralananda oturmanın mümkün olmaması ve tadilat projesinin imarca onaylanmış bulunması gereklidir. İçtihat Metni Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar, davalı […]