Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/18-137 E., 2008/153 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/18-137 E., 2008/153 K. İçtihat Özeti: Askeri öğrencinin veya kefilinin yüklenme senedinde harcama kalemleri arasında açıkça yer almayan giderlerden sorumlu tutulmalarına olanak bulunmamaktadır. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki “eğitim ve öğretim alacağının tahsili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Ankara Ondokuzuncu Asliye Hukuk Mahkemesi)’nce davanın A… yönünden reddine, diğer davalılar yönünden kısmen […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10964 E. , 2008/308 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10964 E. , 2008/308 K. İçtihat özeti:  Henüz icra takibine başlanmadan önce de menfi tespit davası açilabilir. Davalı banka mahkemeye göndermiş olduğu yazıda kredi kartı üyelik sözleşmesinin kefili olan davacının borcu olduğunu bildirdiğine göre, davacının menfi tespit davası açmakta hukuki yararı vardır. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması […]