Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama

Spor müsabakası maç hakemi olan Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama suçları Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı 2016/2996 E. , 2016/3643 K. Tebliğname No : KYB – 2016/52304 Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama suçlarından sanık …’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/3-a, 125/4, 86/2 ve 86/3-c maddeleri uyarınca 1 yıl […]

Olası kastla çocuk öldürme ve olası kastla yaralama suçu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2016/841 E. , 2016/1841 K. MAHKEME: . Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Olası kastla çocuğu öldürme, olası kastla yaralama, 6136 sayılı Yasaya muhalefet TÜRK MİLLETİ ADINA Mahalli mahkemece verilen hükmün 5271 sayılı CMK’nun 35/2, 260, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri gözetilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tebliği üzerine anılan kurum […]

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2006/12525 E., 2008/1462 K.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi 2006/12525 E.,2008/1462 K. İçtihat Özeti: Mağdurdaki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın eşini yaralamaktan dolayı 5237 sayılı yasa ‘nın 86/2, 86/3-a maddeleri ile cezalandırılmasına karar verilmesi gerekir. İçtihat Metni : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Oluş, savunma, iddia, doktor raporu ve […]

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2006/11196 E., 2008/136 K.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi 2006/11196 E.,2008/136 K. İçtihat Özeti: Sanığın kardeşinin eşine attığı tüpün küçük mağdurun kafa kemiğinde yaşamsal tehlike oluşturacak ve hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyen kırığa neden olması eyleminde, piknik tüpünün fiilen saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli silahtan olup olmadığı araştırıldıktan sonra eylem için öngörülen müeyyideler karşılaştırılarak lehe olan kanun belirlenmelidir.   İçtihat Metni […]

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2008/1432 E., 2008/6838 K.

Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2008/1432 E., 2008/6838 K. İçtihat Özeti: 5237 sayılı TCK’nun 86/2. maddesindeki seçenek yaptırımlardan hapis cezasının tercih edilmesi halinde, aynı yasanın 50/2. maddesi uyarınca bu cezanın adli para cezasına çevrilemeyeceği, çevrilen para cezasının miktarının da temyiz kabiliyetini ortadan kaldıramayacağı gözetilmelidir.   İçtihat Metni : Kasten yaralama suçundan sanık E…’un yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine […]

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2007/6042 E., 2008/1638 K.

Yargıtay 1.Ceza Dairesi 2007/6042 E., 2008/1638 K. İçtihat Özeti: Mağdurun kardeşi olan maktul ile birlikte küfür edip saldırması üzerine sanığın tabancasındaki mermiler bitene kadar ateş ettiği, mağdurun ikisi göğüs bölgesinde olmak üzere üç yerinden yaralandığı ve hayati tehlike geçirdiği anlaşıldığına göre, adam öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulmalıdır. Mağdurdan kaynaklanan haksız hareketlerin ağır düzeyde olmaması karşısında […]