Kasten öldürme suçuna azmettirme

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2015/3314 E. , 2016/1725 K. SUÇ : Kasten öldürme ve bu suça azmettirme MAHKEME: . Ağır Ceza Mahkemesi TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık . maktuller .,., yönelik kasten öldürme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebi takdir […]

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2007/6042 E., 2008/1638 K.

Yargıtay 1.Ceza Dairesi 2007/6042 E., 2008/1638 K. İçtihat Özeti: Mağdurun kardeşi olan maktul ile birlikte küfür edip saldırması üzerine sanığın tabancasındaki mermiler bitene kadar ateş ettiği, mağdurun ikisi göğüs bölgesinde olmak üzere üç yerinden yaralandığı ve hayati tehlike geçirdiği anlaşıldığına göre, adam öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulmalıdır. Mağdurdan kaynaklanan haksız hareketlerin ağır düzeyde olmaması karşısında […]