İnsan Öldürmeye Kalkışma – Kast Unsuru Failin Olay Öncesi,Olay Sırası ve Olay Sonrasındaki Davranışlarına Göre Belirlenmelidir.

Özet:Kasten insan öldürmeye kalkışma suçundan dolayı yapılan yargılamada uyuşmazlık, suçun nitelendirilmesi noktasında toplanmaktadır. Dosya kapsamından mağdurun tek bıçak darbesiyle hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı anlaşılmaktadır. Etkili eylem suçu ile kasten insan öldürmeye kalkışma suçu arasındaki ayırıcı kriter manevi unsurun farklılığına dayanır. Birinci halde sanık darp ve yaralama amacıyla hareket etmiştir. İkinci halde ise fail daha […]

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2007/14823 E., 2008/643 K.

Yargıtay 7.Ceza Dairesi 2007/14823 E.,2008/643 K. İçtihat özeti: Temel ceza alt ve üst sınır arasında tayin edilirken fiilden kaynaklanan sebeplere dayanılması gerekir. Kazanç müsaderesine karar verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilmemesi gerekir. İçtihat Metni : 5411 sayılı Kanun’a muhalefetten sanık F hakkında yapılan duruşma sonunda; sanığın hükümlülüğüne ve müsadereye dair (Muş Ağır Ceza […]