12 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLAR HAKKINDA, KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRE KARAR VERME YETKİ VE GÖREVİ HK.

Daire:17 Tarih:2010 Esas No:2010/2499 Karar No:2010/6297 Kaynak:ÖZEL İlgili Maddeler:5395 SAYILI YASA 5, TCK 31/1 İlgili Kavramlar:12 Yaşını dorldurmamış çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyivi tedbire karar verme yetki ve görevi hk. YARGITAY İLAMIMAHKEMESİ:Mut Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ :30.12.2009NUMARASI :2009/79-85DAVACI :MUT C.BAŞSAVCILIĞI Taraflar arasındaki koruyucu ve destekleyici tedbirin istemine ilişkin davada Mut Asliye Ceza ve Asliye Hukuk Mahkemelerince […]

İtirazın İptali – Likit Sayılamayacağından KaçakElektrik Bedeli Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Karar Verilemez

Özet:Davacı, davalı abonenin elektrik bedellerini ödemediği iddiasıyla başlatılan icra takibine itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ve icra inkar tazminatı talebinde bulunmuştur. Dosya kapsamından, hükmedilen asıl alacağın bir kısmının kaçak elektrik kullanımından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kaçak elektrik kullanımından kaynaklanan alacak, likit (belirlenebilir, hesap edilebilir) nitelikte kabul edilemez. Bu nedenle kaçak elektrik bedeli üzerinden icra inkar tazminatına […]

Dava Dilekçesinin İptaline Karar Verildiğinde Vekalet Ücreti Takdir Edilir

Yerel mahkemenin karar özeti; DAVA    : Tüketici Tarafından Açılan Kart Aidat Bedelinin İadesi DAVA TARİHİ    : 17/09/2009 KARAR TARİHİ    : 19/11/2009 Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle davalı banka şubesinden bir çok kez kredi kullandığını, kendisinden defalarca dosya parası […]

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2007/24779 E., 2008/8902 K.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007/24779 Karar No : 2008/8902 Tarih : 24.06.2008 İçtihat özeti: Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılması Gereği vardır. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından, sigortalıya ödenen geçici işgöremezlik ödeneğinin % 25’ini oluşturan 127.916.666 TL (127,92 YTL)’nin, 506 sayılı Yasanın 111. maddesi uyarınca davalı sigortalıdan tahsili istemli davanın yargılaması […]