İnançlı İşlem Yazılı Belge ile Kanıtlanabilir

Özet:Dava, inanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebine ilişkindir. 05.02.1947 tarih ve 20/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca inançlı işlemin yazılı belge ile kanıtlanması zorunludur. Somut olayda, yazılı belge ibraz edilmemiştir. Hatırlatılan yemin teklifi de kullanılmamıştır. Davacı, davasını ispat edememiş olduğundan davanın reddi gerekirken aksi kanaat ile talebin kabulüne karar verilmesi hatalıdır.   […]