Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/9959 E., 2008/348 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/9959 E., 2008/348 K. İçtihat özeti: İcra mahkemesinde itirazın kaldırılması için dava açan ve ancak davası reddedilen alacaklı süresi içinde itirazın iptali davası açabilir. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi […]