Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2007/14736 E. , 2008/2198 K.

Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 2007/14736 E. , 2008/2198 K. İçtihat Özeti: Mal sahipleri yönünden Kamulaştırma kanunundan doğan hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi tebligat ile başlar.   İçtihat Metni : Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin arttırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili yönünden verilen dilekçe ile […]