Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2003/6192 E., 2003/7936 K.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2003/6192 E., 2003/7936 K.   YARGITAY İLAMI Mahkemesi : Ü İcra Tetkik Mercii Hakimliği Tarihi : 6.3.2003 No : 839-263 Davacı(3.Kişi) : Mustafa Davalılar(Alacaklı): 1-A A.Ş. (Borçlu): 2-Mehmet Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davalı (alacaklı) vekili tarafından istenmiş, merciice ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin […]