Bozma Sonrasında Yapılan Islah

Özet: İçtihadı Birleştirme Kararıyla kabul edilen bozmadan sonra ıslahın mümkün olmadığı yolundaki kural, sınırlı olarak yorumlanmalı deliller toplanmadan ve nihai hüküm safhasına gelinmeden usul ve yasaya aykırılıktan dolayı yapılan Yargıtay bozmasından sonra ıslahın mümkün olduğu kabul edilmelidir. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E: 2009/15444 K: 2010/654 T: 25.01.2010 YARGITAY BOZMASINDAN SONRA YAPILAN ISLAH Davacı, ürün bedelinden yapılan tevkifat nedeniyle 2926 Sayılı Kanun kapsamında […]

Islah Dilekçesi Verilerek Dava Dilekçesindeki Faiz Başlangıç Tarihi Değiştirilemez

Özet: Davacı, işçilik alacaklarına dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesini talep etmiş; daha sonra verdiği ıslah dilekçesi ile hem dava konusu miktarı artırmış, hem de faiz başlangıcını da düzelttiğini beyan ederek TİS`te belirtilen ödeme tarihlerinden itibaren faiz yürütülmesini talep etmiştir. Islah dilekçesi verilerek faiz başlangıç tarihi değiştirilemez. Bu nedenle, ıslahla talep edilen miktarlara TİS`te belirtilen tarihlerden […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2005/10944 E., 2005/13157 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2005/10944 E., 2005/13157 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Davada, ecrimisil ve kira alacağının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Somut olayda, davacıya ait işyerinin davadışı oğlu tarafından davalıya kiraya verildiği, davacı ile davalı arasında bir kira ilişkisinin bulunduğu sabittir. O halde; davanın ıslah edilmiş şekline göre, yani kira sözleşmesine göre […]