Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2004/30947 E., 2005/24233 K.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi İçtihat Tarihi:07/07/2005, Esas no:2004/30947, Karar no:2005/24233 İçtihat konusu: İş Sözleşmesinde Yer Alan Çalışma Koşullarında Değişiklik Kaydı hakkında Davacı ihbar ve kıdem tazminatı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel Mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Davacı işe […]