Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/14381 E., 2008/1473 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/14381 E., 2008/1473 K. İçtihat Özeti: Davacı ile davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü arasındaki uyuşmazlık idari bir işlem veya hizmetten kaynaklanmadığına göre davanın adli yargı mahkemelerinde görülmesi gerekir. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki irtifak bedeli davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar […]

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2006/3986 E., 2008/908 K.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2006/3986 E., 2008/908 K. İçtihat Özeti: İdari para cezasına itiraz üzerine verilen görevsizlik kararının, yargı yolunu değiştirdiğinden, temyizi mümkündür. İdari işlemle birlikte verilen idari para cezasına itiraz başvurusunu idare mahkemeleri incelemekle görevlidir. İçtihat Metni: İdari para cezasına itiraz eden Ayhan hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair (Bolu Sulh Ceza Mahkemesi)’nden […]