Danıştay 13. Daire 2005/68 E., 2008/102 K.

Danıştay 13. Daire içtihatı Esas Sayısı      : 2005/68 Karar Sayısı   : 2008/102 Karar Tarihi    : 2.5.2008 İçtihat konusu: Yasama Yetkisinin Devredilmezliği ve İdarenin Kanuniliği ilkesi İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Danıştay Onüçüncü Dairesi   İTİRAZIN KONUSU: 4.4.2001 günlü, 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun geçici 8. maddesinin, Anayasa’nın 7. ve 123. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması […]