İtirazın İptali, İcra İnkar Tazminatı – Bilirkişi Raporu ve Takdire Dayalı Belirlenen Alacak Likit ve Belli Kabul Edilemez

Özet:Dava, kiralananın hor kullanılmasından kaynaklanan hasarın tazmini, onarım süresi kirası ve makul süre kirasının tahsiline yönelik yapılan icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatı talebine ilişkindir. Hasar tazminatı, onarım süresi ve makul süre kiraları ilk dava sırasında düzenlettirilen bilirkişi raporu doğrultusunda mahkemenin takdiri ile belirlenmiştir. Bilirkişi raporu ve takdire dayalı belirlenen alacak likit […]

İtirazın İptali – Likit Sayılamayacağından KaçakElektrik Bedeli Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Karar Verilemez

Özet:Davacı, davalı abonenin elektrik bedellerini ödemediği iddiasıyla başlatılan icra takibine itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ve icra inkar tazminatı talebinde bulunmuştur. Dosya kapsamından, hükmedilen asıl alacağın bir kısmının kaçak elektrik kullanımından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kaçak elektrik kullanımından kaynaklanan alacak, likit (belirlenebilir, hesap edilebilir) nitelikte kabul edilemez. Bu nedenle kaçak elektrik bedeli üzerinden icra inkar tazminatına […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/9959 E., 2008/348 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/9959 E., 2008/348 K. İçtihat özeti: İcra mahkemesinde itirazın kaldırılması için dava açan ve ancak davası reddedilen alacaklı süresi içinde itirazın iptali davası açabilir. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10964 E. , 2008/308 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10964 E. , 2008/308 K. İçtihat özeti:  Henüz icra takibine başlanmadan önce de menfi tespit davası açilabilir. Davalı banka mahkemeye göndermiş olduğu yazıda kredi kartı üyelik sözleşmesinin kefili olan davacının borcu olduğunu bildirdiğine göre, davacının menfi tespit davası açmakta hukuki yararı vardır. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması […]

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/10850 E.,2008/356 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10850 E., 2008/356 K. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın  kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. Davacı, davalı banka şubesine giderek kredi başvurusu talebinde bulunduğunu, ancak faizlerin o dönem yüksek […]