Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/11708 E., 2008/1869 K.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/11708 E., 2008/1869 K. İçtihat Özeti: Vekil, müvekkili lehine verilen kararı en kısa sürede müvekkiline bildirip masraflar konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde azil haklı olur ve ücrete hak kazanamaz. Davacı yazılı belge ibraz edemediğine göre dava dilekçesinde dayandığı yemin delili hatırlatılmalı, sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.   İçtihat Metni : […]

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/10850 E.,2008/356 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10850 E., 2008/356 K. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın  kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. Davacı, davalı banka şubesine giderek kredi başvurusu talebinde bulunduğunu, ancak faizlerin o dönem yüksek […]