Hakimin Hukuki Sorumluluğu

Özet: Verdiği karar ne denli doğru (adaletli) olursa olsun; kararın gerekçesinde yansızlığını tartışılır duruma getiren hakim, öncelikle yargıladığı kişinin insanlık, kişilik hakkı olan adil (doğru ve güvenli) yargılama hakkını çiğnemiş duruma düşebilir. Kuşkusuz hakim, yasal olduğu kadar ahlaki yükümlülük de olan gerekçelendirme olgusunu gerçekleştirirken yansızlıkla birlikte ve aynı değerde olan kişinin onur ve saygınlığını da korumada yüksek özen gösterilmelidir. Tersi durumda […]

Eda Davası Açılabilecek Hallerde Tespit Davası Açmakta Hukuki Yarar Yoktur

Özet:Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup davalı tarafça yapılan fesih işleminin haksız olduğunun tespiti ve iptali talebine ilişkindir. Dava koşullarından biri de dava açılmasında davacının hukuki yararının bulunmasıdır. Eda davası açılabilecek hallerde tespit davası açmakta hukuki yarar yoktur. Somut olayda, eser sözleşmesinde bedel bir miktar para olarak kararlaştırılmıştır. Davacının fesihte haklılık durumuna göre davalı iş sahibinden […]