Suça sürüklenen çocuk tarafından işlenen hırsızlık suçu

Suça sürüklenen çocuk tarafından işlenen hırsızlık suçu ve işyeri dokunulmazlığının ihlali Yargıtay 2. Ceza Dairesi kararı Dosya no: 2014/20149 E. , 2016/505 K. Tebliğname No : 2 – 2013/148026 MAHKEMESİ : Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesi TARİHİ : 13/12/2012 NUMARASI : 2012/610 (E) ve 2012/922 (K) Dosya incelenerek gereği düşünüldü; 1-Suça sürüklenen çocuk hakkında işyeri dokunulmazlığının […]