Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/4345 E., 2008/6088 K. sayılı içtihatı

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/4345 Karar No : 2008/6088 Tarih : 02.05.2008 İçtihat konusu: Kredi Kartı üyelik ücretinin tahsiline ilişkin Matbu Sözleşme Hükmünün Haksız şart Olması Taraflar arasındaki satıcının Hakem Kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun yararına […]