Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10958 E., 2008/306 K.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/10958 E., 2008/306 K. İçtihat Özeti: Her ne kadar abone, aboneliğin tesis edildiği taşınmazını kiraya verirken iptal ettirmediği abone sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre içinde taşınmazda oturanların kullandığı elektrik bedelinden sorumlu ise de, haksız fiil niteliğinde olan kaçak elektrik kullanımından dolayı sorumlu değildir. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/4-153 E., 2008/139 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/4-153 E.,2008/139 K. İçtihat Özeti: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 369.maddesinde düzenlenen ev başkanının sorumluluğuna dair davalara aile mahkemeleri bakmakla görevlidir.  İçtihat Metni : Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Kemalpaşa Asliye 2. Hukuk Mahkemesi)’nce (Aile Mahkemesi sıfatıyla) görevsizliğe dair verilen 07.02.2007 gün ve 2005/214-2007/19 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından […]

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/5458 E., 2008/1122 K.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2007/5458 E., 2008/1122 K. İlgili Kavramlar o HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT o USULİ KAZANILMIŞ HAK İçtihat Özeti: İlk bilirkişi raporunda karşı davacının 5/8 kusurlu kabul edilip, davacı vekilinin de bu kusur oranını kabul etmesi usuli kazanılmış hak oluşturacaktır. Bu kabule rağmen sonradan alınan ve karşı davacıyı 6/8 kusurlu kabul eden raporun […]