İtirazın Kaldırılması ve Tahliye – Mecuru Devralan Yeni Malikin Hakları

Özet:Davacı, kira alacaklarının tahsili için başlatılan icra takibine itiraz edilmesi üzerine itirazın kaldırılması ve tahliye talebinde bulunmuştur. Dosya kapsamından, davacının dava konusu mecuru satın aldıktan sonra kiracıya ihtarname göndererek kira bedellerinin banka hesabına yatırılmasını ihtar ettiği anlaşılmaktadır. Davalı borçlu, önceki malik ile yaptığı kira sözleşmesindeki imzayı ve tarihi açıkça inkar etmemiştir. Bu durumda kira sözleşmesini […]

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2008/954 E., 2008/7059 K.

Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2008/954 E., 2008/7059 K. İçtihat Özeti: Sanığın evlatlıktan yasal olarak çıkarıldıktan sonra şikayetçinin iradesine aykırı olarak evinde kalmayı sürdürmesi atılı konut dokunulmazlığını bozma suçunu oluşturur. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya karar verilmemesi, belirtilen hak yoksunluklarının mahkumiyetin doğal sonucu olmaları nedeniyle bozma nedeni yapılmamıştır.   İçtihat Metni : Konut dokunulmazlığını bozmak suçundan sanık […]

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2007/9126 E., 2008/131 K.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi 2007/9126 E.,2008/131 K. İçtihat Özeti: Sanık hakkında kardeşini yaralamaktan ceza tayini için aile nüfus kayıt tablosu incelenmelidir. 5237 Sayılı kanunun 53/1-C maddesinde belirtilen haklardan yoksun bırakılma, koşullu salverilme tarihi ile sınırlandırılmalıdır.  5271 sayılı kanunun 150. Maddesindeki zorunlu müdafi koşulu, üst sınırı beş yıl hapis olan eylemlerden alt sınırı beş yıl hapis olan eylemlere dönüştürüldüğünden […]

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2007/18315 E., 2008/448 K.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2007/18315 E., 2008/448 K. İçtihat : Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanık Süleyman ile uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından sanık Murat hakkında TARSUS Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonunda, 12.06.2007 tarih ve 2007/89 esas, 2007/178 karar sayı ile mahkûmiyet kararı verildiği; hükümlerin sanıkların müdafileri  tarafından süresi […]

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2007/14531 E., 2008/302 K.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2007/14531 E., 2008/302 K. İçtihat: Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanıklar İbrahim ve Engin hakkında İZMİR 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, 28.12.2006 tarih ve 2006/431 esas, 2006/620 karar sayı ile mahkûmiyet hükmü kurulduğu; hükmün sanıklar müdafileri tarafından temyiz edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar hakkındaki hükümlerin düzeltilerek onanması isteğiyle dava […]