Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama

Spor müsabakası maç hakemi olan Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama suçları Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı 2016/2996 E. , 2016/3643 K. Tebliğname No : KYB – 2016/52304 Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama suçlarından sanık …’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/3-a, 125/4, 86/2 ve 86/3-c maddeleri uyarınca 1 yıl […]