Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama

Spor müsabakası maç hakemi olan Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama suçları Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı 2016/2996 E. , 2016/3643 K. Tebliğname No : KYB – 2016/52304 Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kasten yaralama suçlarından sanık …’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/3-a, 125/4, 86/2 ve 86/3-c maddeleri uyarınca 1 yıl […]

Görevi Sırasında Kamu Görevlisini Küçük Düşürmeye Yönelik Söylenen Sinkaflı Sözler “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret” Suçunu Oluşturur

Özet: Uyuşmazlık, sanığın her iki mağdur polis memuruna yönelik olarak sarfettiği sözlerin suç oluşturup oluşturmadığı noktasında toplanmaktadır. 5237 sayılı TCK, 765 sayılı TCK`da yer alan hakaret ve sövme suçu ayırımını kaldırmıştır. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki yarar, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır. Bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi […]

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/7080 E., 2008/111 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7080 E., 2008/111 K. İçtihat özeti: Sanığın komşusuna ait işyerinde haciz işlemi yapılırken, haczedilen malları kendisine yediemin olarak teslim edilmesi isteğinin reddi  üzerine icra müdürünün duyabileceği bir şekilde “… böyle işi s.k..m ederim” demesi; Kovuşturulması şikayete bağlı olmayan görevliye sövme suçunu oluşturur. İçtihat Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun […]