Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/7080 E., 2008/111 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7080 E., 2008/111 K. İçtihat özeti: Sanığın komşusuna ait işyerinde haciz işlemi yapılırken, haczedilen malları kendisine yediemin olarak teslim edilmesi isteğinin reddi  üzerine icra müdürünün duyabileceği bir şekilde “… böyle işi s.k..m ederim” demesi; Kovuşturulması şikayete bağlı olmayan görevliye sövme suçunu oluşturur. İçtihat Metni: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun […]