Kamulaştırmaya Konu Kapama Kavaklık Bölüme Kavak Gelirine Göre Biçilen Değer Kavak Ağaçlarının Değerini de Kapsar

Özet:Dava konusu taşınmazın kapama kavaklık bölümüne kavak geliri esas alınarak değer biçildiğinden bu değer taşınmaz üzerinde bulunan kavak ağaçlarının değerini de kapsar. Açıklanan nedenlerle, yalnızca kavak geliri esas alınarak biçilen değere hükmetmek gerekirken bu miktara kavak ağaçlarına biçilen değerin eklenmesi hatalıdır. YARGITAY 5.HUKUK DAİRESİTarih: 17.7.2008 Esas: 2008/7099 Karar: 2008/10055 – 2942 sayılı KAMULAŞTIRMA KANUNU m.10 […]

İnsan Öldürmeye Kalkışma – Kast Unsuru Failin Olay Öncesi,Olay Sırası ve Olay Sonrasındaki Davranışlarına Göre Belirlenmelidir.

Özet:Kasten insan öldürmeye kalkışma suçundan dolayı yapılan yargılamada uyuşmazlık, suçun nitelendirilmesi noktasında toplanmaktadır. Dosya kapsamından mağdurun tek bıçak darbesiyle hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı anlaşılmaktadır. Etkili eylem suçu ile kasten insan öldürmeye kalkışma suçu arasındaki ayırıcı kriter manevi unsurun farklılığına dayanır. Birinci halde sanık darp ve yaralama amacıyla hareket etmiştir. İkinci halde ise fail daha […]

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Sanığın Kişilik Özellikleri ile Duruşmadaki Tutum ve Davranışına Göre Hüküm Mahkemesince Değerlendirilip Karara Bağlanmalıdır

Özet:Sanık, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçundan yargılanmıştır. Sanığın cezalandırılmasına ilişkin hükmün verilmesinden sonra yapılan yasal değişiklik ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmış ve uygulama alanı genişletilmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken sanığın kişilik özelliklerinin ve duruşmadaki tutum ve davranışlarının dikkate alınması gerekmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilirken […]

Haksız Eylem Sonucu Zarar Gören Kamu Görevlisine Ödenen Nakdi Tazminatın Rücuan Ödettirilmesi Talepli Davada Tazminat Haksız Eylem Tarihindeki Koşullara Göre Belirlenmelidir

Özet:Davacı İçişleri Bakanlığı, davalının haksız eylemi sonucu kamu görevlisinin zarar görmesi nedeniyle 2330 SK uyarınca ödediği nakdi tazminatın rücuan tahsilini talep etmiştir. Davacı idare, yaptığı ödeme nedeniyle zarar verene kusuru oranında rücu edebilir. Kamu görevlisinin zararı, haksız eylemin meydana geldiği tarihte gerçekleşmiş olduğundan tazminatın haksız eylem tarihindeki koşullara göre belirlenmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle, haksız eylem […]