Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2006/12663 E., 2006/15260 K.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2006/12663 E., 2006/15260 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Geriye ciro yoluyla çeki devralan ciranta, çeki devretmeden önceki durumuna döner. Çeki ciro etmeden önce kimlere başvurma hakkı varsa ancak o şahıslara karşı takip yapma imkanına kavuşur. Somut olayda çekin lehtarı, geriye ciro ile çeki devraldığı kişiye karşı takip yapmıştır. Bu durumda borçlunun itirazının […]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1984/4029 E., 1984/4214 K.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1984/4029 E., 1984/4214 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Geriye ciro ile bir senedi iktisap eden kimse kendisinden önce gelen müteselsil borçlulara kural olarak müracaat edebilirse de, bunlardan birisinin sonradan kendisine müracaat hakkının mevcut olması halinde, bu kişiden senet bedelini istemesi ( Geri verilmesi gereken bir şeyi talep eden kimse kötü niyetle hareket […]