Anayasa Mahkemesi ‘nin 2010 yılı Anayasa değişikliğine ilişkin gerekçeli kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2010/49 Karar Sayısı : 2010/87 Karar Günü : 7.7.2010   İPTAL DAVASINI AÇAN: Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İzmir Milletvekili Kemal ANADOL ile birlikte 111 milletvekili   İPTAL DAVASININ KONUSU: 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un;   A) Kanun teklifinin getirilmesi, Anayasa […]

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2007/24779 E., 2008/8902 K.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007/24779 Karar No : 2008/8902 Tarih : 24.06.2008 İçtihat özeti: Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılması Gereği vardır. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından, sigortalıya ödenen geçici işgöremezlik ödeneğinin % 25’ini oluşturan 127.916.666 TL (127,92 YTL)’nin, 506 sayılı Yasanın 111. maddesi uyarınca davalı sigortalıdan tahsili istemli davanın yargılaması […]