Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2007/24779 E., 2008/8902 K.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007/24779 Karar No : 2008/8902 Tarih : 24.06.2008 İçtihat özeti: Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılması Gereği vardır. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından, sigortalıya ödenen geçici işgöremezlik ödeneğinin % 25’ini oluşturan 127.916.666 TL (127,92 YTL)’nin, 506 sayılı Yasanın 111. maddesi uyarınca davalı sigortalıdan tahsili istemli davanın yargılaması […]