Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2004/6909 E., 2005/1234 K.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tarih:15.02.2005, Esas no:2004/6909, Karar no:2005/1234 İçtihat konusu: Karşılıksız Çek’ten Dolayı Bankanın Sorumlu Olduğu Tutarın Tahsili DAVA: Taraflar arasında itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup, düşünüldü. KARAR : Davacı vekili,müvekkilinin davalı bankanın mudisi […]

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/11592 E., 2008/1274 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/11592 E., 2008/1274 K. İçtihat Özeti: Mahkemenin, davaya konu aracın seri üretimden kalktığı, bu nedenle yenisi ile değiştirilmeyeceği ve fatura bedelinin ödenmesi gerektiği yönündeki kararı doğru değildir. Zira, icra ve iflas kanununun 24. maddesine göre ilamın icrası sırasında mal temin edilemez ise, ilamda yazılı değeri tahsil edilecektir. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki […]