Alacağın Temliki, Fesih, Görev, Kat İrtifakı, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

ÖZET: KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİLİ OLACAK ŞEKİLDE FESHEDİLMESİ HALİNDE, SÖZLEŞME YOKMUŞ GİBİ TASFİYE YAPILIR VE YÜKLENİCİ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPTIĞI İNŞAAT BEDELİNİ İSTEYEBİLİR. SÖZLEŞMENİN İLERİYE ETKİLİ OLACAK ŞEKİLDE FESHEDİLMESİ HALİNDE İSE, YÜKLENİCİ YAPTIĞI İNŞAATIN FİZİKİ SEVİYE ORANINA GÖRE ARSA PAYININ DEVRİNİ TALEP EDEBİLİR. KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ TAŞINMAZLARDAN KAYNAKLANAN HAKLAR, ALACAĞIN TEMLİKİ SURETİYLE […]

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2006/3700 E., 2006/5540 K.

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas no : 2006/3700 Karar no : 2006/5540 Tarihi : 6.3.2006 İçtihat konusu: Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi  hakkında DAVA : Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin […]

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/42394 E., 2008/208 K.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2007/42394 E., 2008/208 K. İçtihat Özeti : İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay süresi içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade davasını açması gerekir. Eylemli fesih halinde işe iade davası açma süresi, eylemli feshin yapıldığı tarihten itibaren başlar.   İçtihat Metni : Davacı, […]

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/11708 E., 2008/1869 K.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/11708 E., 2008/1869 K. İçtihat Özeti: Vekil, müvekkili lehine verilen kararı en kısa sürede müvekkiline bildirip masraflar konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde azil haklı olur ve ücrete hak kazanamaz. Davacı yazılı belge ibraz edemediğine göre dava dilekçesinde dayandığı yemin delili hatırlatılmalı, sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.   İçtihat Metni : […]