Aile Fertlerinin Nüfus Kayıtları Arasındaki Çelişki II

YARGITAY18. HUKUK DAİRESİE: 2007/8865 K: 2007/9473 T: 08/11/2007   İlgili Kavramlar:Kardeşlerin doğum tarihleri arasındaki çelişkiHakimin, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, kayıtlar arasındaki farklılıkları incelemesi Karar: Davacı M.K.D. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada E. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 26.5.2005 günlü ve 2005/44-217 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet […]

Aile Fertlerinin Nüfus Kayıtları Arasındaki Çelişki

YARGITAY18. HUKUK DAİRESİE: 2007/8861 K: 2007/9472 T: 08/11/2007 İlgili Kavramlar:Kardeşlerin doğum tarihleri arasındaki çelişkiHakimin, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, kayıtlar arasındaki farklılıkları incelemesi Karar: Davacı S.A. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada K. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 11/9/2006 günlü ve 2006/198-288 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın […]