Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7821 E., 2008/1622 K.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 2007/7821 E.,2008/1622 K. İçtihat Özeti: Davacılar malı teslim ettiklerini ancak bedelini alamadıklarını ileri sürmüş ve buna ilişkin faturaları ve sevk irsaliyelerini dosyaya sunmuşlardır. Davalılar yargılamaya katılmamakla davayı inkar etmişlerdir. Bu durumda, davacıların iddialarını kesin deliller ile kanıtlamaları gerekir.   İçtihat Metni : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden […]