EVLENMESİNE RAĞMEN, YETİM AYLIĞI ALMAYA DEVAM ETMEK

Daire:11 Tarih:2010 Esas No:2007/8782 Karar No:2010/7252 Kaynak:şahsi arşiv İlgili Maddeler:160 İlgili Kavramlar:yetim aylığını evlenmesine rağmen almaya devam etmek 5237 sayılı TCK’nun 160. maddesindeki suçu oluşturur. Dolandırıcılık suçunda unsur olan hileli hareketlerle kişinin aldatılıp, kendi veya bir başkasının malvarlığı aleyhine bir işlemde bulunmaya yöneltilmesi ve bu işlem sonucunda sanığın veya başkasının yararına haksız menfaat sağlanması gerektiği, […]