Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19271 E., 2008/860 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19271 E., 2008/860 K. İçtihat Özeti: Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Yardım nafakası isteyenin kusuru ile yardıma muhtaç duruma düşmesi, yükümlüyü borcundan kurtarmaz. Aile bağlarının temelinden sarsılması halinde nafaka yükümlülüğünün ortadan kalkacağı kabul edilmektedir. Aile bağları kusuru ile zayıflamasına rağmen, oğlun […]