DOLANDIRICILIK – KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI

Daire:11 Tarih:2010 Esas No:2009/14580 Karar No: 2010/10571 Kaynak:mahkeme dosyası İlgili Maddeler:245 İlgili Kavramlar:DOLANDIRICILIK KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI T.C.YARGITAY11. Ceza DairesiTÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2009/14580 Karar No : 2010/10571Tebliğname No : 11 – 2009/148506İNCELENEN KARARIN;MAHKEMESİ : A….2. Ağır Ceza MahkemesiTARİHİ : 03/07/2006NUMARASI […]

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK

Daire:11 Tarih:2009 Esas No:2009/1616 Karar No:2009/11328 Kaynak:YKD Mart-2010 Sf : 562 İlgili Maddeler:TCK 244 İlgili Kavramlar: BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA T.C.YARGITAY11. Ceza DairesiEsas : 2009/1616Karar : 2009/11328 Tarih : 07.10.2009 DOLANDIRICILIKBİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIKBİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMABİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK Özet :Bilişim […]

DOLANDIRICILIK ( Sözleşmede Yazılı Konutun Teslim Edilmemesi )

Özet: Suça konu sözleşmelerde yazılı yerlerin kime ait olduğu, şikayetçiye gösterilen yerlerle aynı yer olup olmadığı, sanıklar tarafından herhangi bir inşaat yapılıp yapılmadığı, sözleşmede taahhüt edilen daireleri yapma gücünün bulunup bulunmadığı, usulünce araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. TCK.157Y11CD 10.02.2010 E.2009/3994 – K.2010/672 DAVA VE KARAR: Şikayetçinin, … İnşaat Tic. Ltd. Şti.nden 11.04.2001 tarihli […]

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2004/4574 E., 2006/2404 K.

T.C. YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas No : 2004/04574 Karar No : 2006/02404 Tarih : 13.03.2006 Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanık İsmail hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin (ANKARA 1. Ağır Ceza Mahkemesi) nden verilen 17.05.2002 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C. Başsavcılığından bozma isteyen 19.02.2004 tarihli tebliğname ile 26.03.2004 tarihinde […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/9661 E., 2008/1773 K.

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/9661 E.,2008/1773 K. İçtihat Özeti: Sanığın borcunu ödememek için kendisi tarafından düzenlenen belgenin müdahil tarafından, rızası dışında elde edildiği iddiasıyla müdahili şikayet ettiğinin anlaşılması karşısında, iftira suçunun sübuta erdiği gözetilmelidir. İçtihat Metni: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından […]