DAVADA DOĞRUDAN MADDİ ZARAR GÖRENLER

Daire:11 Tarih:2010 Esas No:2010/14384 Karar No:2010/11776 Kaynak:Antalya 4. Asliye Ceza İlgili Maddeler: TCK 155/1 İlgili Kavramlar: DAVADA DOĞRUDAN MADDİ ZARAR GÖRENLERİN MÜKELLEFLER OLUP ONLARINDA ŞİKAYETÇİ OLMADIKLARINDAN Sanık hakkında; katılanın yanında çalışmasından istifade ederek, mükelleflerden SSK ve Bağ Kur primlerini yatırmak üzere aldığı paraları yatırmadığından bahisle açılıp değişen suç vasfı nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu olarak […]

Çiftçilere Yapılan Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczi Mümkündür

Özet:Kural olarak borçlunun her türlü mal ve hakları haczedilebilir. Haczedilmezlik için İcra ve İflâs Kanunu`nda veya özel kanunlarda açık hüküm bulunması gerekir. Doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczedilemeyeceği yönünde 2001 yılına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı`ndan sonraki Bakanlar Kurulu Kararlarında ve kanunlarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, 2001 yılı dışındaki çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerinin […]