Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2006/3-76 E., 2006/109 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2006/3-76 Esas, 2006/109 Karar sayılı içtihatı: İÇTİHAT ÖZETİ : Taşınmazın mülkiyetinin ihale sonucunda alıcı tarafından kazanılması durumunda, taşınmazı işgal edene İcra Dairesince tahliye emri gönderilerek taşınmazın on beş gün içinde boşaltılması bildirilir. Taşınmazı işgal eden üçüncü kişinin ihaleden önceki bir tarihten beri kiracı olduğunu resmi bir belge ile kanıtlayamaması durumunda, söz […]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/18-271 E., 2008/272 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/18-271 E., 2008/272 K. İçtihat Özeti: Bozma kamu düzenine ilişkin ve dolayısıyla hakimin kendiliğinden gözönünde bulundurması gereken nedenlere dayalı değilse ve her iki taraf bozmaya uyulmasını istemişlerse, Hakim önceki kararında direnemez. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki “vakfın dağıtılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Fatih Asliye 2. Hukuk Mahkemesi)’nce davanın reddine dair verilen […]