Danıştay 3. Daire 2007/4952 E., 2008/1270 K. içtihatı

Danıştay Üçüncü Daire E:2007/4952, K:2008/1270, T:21.04.2008 Danıştay içtihatı konusu: Limited şirket ortağının payını devirden sonraki dönem ile ilgili kamu borcundan sorumlu olmadığı hk. Kanun Yararına Temyiz Eden: DANIŞTAY BAŞSAVCISI Davacı: …………………….. Vekili: ……………………………. Kemeraltı/İZMİR Karşı Taraf: Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü-İZMİR İstemin Özeti: Ortağı olduğu limited şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağı nedeniyle davacı adına, ortak sıfatıyla, hissesi […]